Nav noslēpums, ka šobrīd tiek liela uzmanība pievērsta sērijveida daudzdzīvokļu māju renovācijai. Apsvērums ir pavisam vienkāršs. Lai arī šobrīd ir viens grūtākajiem brīžiem daudzām ģimenēm, tomer renovācijas izmaksas tieši šobrīd ir vismazākās. Fakts ir Eiropas fondu finansējums 50% apmērā no visām izmaksām.  Iedzīvotājiem ir tikai jāizlemj vai ēku renovēt vai to pagaidām nedarīt.  

Atbilstoši likumdošanas normām, Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmu noteikumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes programmām un kredītiestāžu prasībām, šobrīd ir iespējams veikt Jūsu mājas renovācijas darbu finansēšanu sekojošos veidos:

1) Banka finansē mājas dzīvokļu īpašniekus. Šādā gadījumā banka vēlas, lai dzīvokļu īpašnieki ar kopsapulces lēmumu pilnvarotu biedrību līgumu parakstīšanai. Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi tieši bankai par visas mājas dzīvokļu īpašnieku saistību izpildi. Naudas aprite var notikt caur biedrības vai apsaimniekotāja kontu. Dzīvokļu īpašnieki var patstāvīgi izvēlēties personas un slēgt līgumus ar personām, kuras veiks nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un renovāciju – energoaudita, tehniskā apsekojuma, tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, dokumentu sagatavošanai Bankai un līdzfinansējuma sagatavošanai, būvdarbu veikšana, būvdarbu uzraudzība, garantijas perioda darbu nodrošināšana;     

2) Banka finansē mājas dzīvokļu īpašniekus, taču apsaimniekotājs veic visu nepieciešamo administratīvo atbalstu visā renovācijas procesa gaitā vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem par atlīdzību t.i. konsultē iedzīvotājus, veic cenu aptaujas, izskata, labo līgumus, kontrolē visu iesaistīto personu darbu t.sk. energoauditora, inženieru, arhitektu, būvnieku u.c. Šādā gadījumā banka vēlas, lai dzīvokļu īpašnieki ar kopsapulces lēmumu pilnvarotu biedrību līgumu parakstīšanai. Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi tieši bankai par visas mājas dzīvokļu īpašnieku saistību izpildi. Naudas aprite var notikt caur biedrības vai apsaimniekotāja kontu. Dzīvokļu īpašnieki var patstāvīgi izvēlēties personas un slēgt līgumus ar personām, kuras veiks nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un renovāciju – energoaudita, tehniskā apsekojuma, tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, dokumentu sagatavošanai Bankai un līdzfinansējuma sagatavošanai, būvdarbu veikšana, būvdarbu uzraudzība, garantijas perioda darbu nodrošināšana;     

3) Banka finansē apsaimniekotāju. Šādā gadījumā apsaimniekotājs pilnībā nodrošina visu dokumentu sagatavošanu, līdzfinansējuma saņemšanu, renovācijas darbu veikšanu, garantijas perioda darbu nodrošināšanu, uzņemoties visus ar šo saistību izpildi un dzīvokļu īpašnieku maksātspēju saistītos riskus. Iedzīvotāji apstiprina renovācijas programmu, sasniedzamo energoietaupījumu un izmaksas. Apsaimniekotājs visus nepieciešamos darbus veic patstāvīgi, izmantojot savus darbiniekus vai piesaistot nepieciešamos apakšuzņēmējus.     

Jebkurā no augstāk minētajiem variantiem, rezultāts ir viens – mājas iedzīvotāji iegūst jaunu mājas veidolu, apmēram 50% samazinājumu apkures rēķiniem , kā arī ilgtermiņā sakārtotu apkures, ūdens, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu.

Labprāt Jums palīdzēsim ar padomu, ja vēlaties lai nakamā bargā ziema un gāzes cenu pieaugums Jūs vairs nesatrauktu.