Efektīva māju pārvaldīšana

2

       Eksperta S.Sidorko prezentācija par efektīvu māju pārvaldīšanu.