Atbalstītie kvalitātes standarti

Raugoties ilgtermiņā, mēs saprotam, ka pakalpojumu sniegšanas jomā vissvarīgākais ir nodrošināt nemainīgi kvalitatīvu un klientam draudzīgu pakalpojumu.

Mūsu uzdevums ir nevainojamā kvalitātē sniegt jums tieši to, kas nepieciešams konkrētā vietā un laikā. Tādēļ mēs esam ieviesuši kvalitātes kontroles risinājumus, kuri atbilst šādiem starptautiski atzītajiem standartiem:

ISO 9001:2008 ar šo standartu mēs nodrošinām servisa kvalitātes sniegšanas virsuzraudzību, sekojam mūsu apakšuzņēmēju aktivitātēm un kopumā padarām mūsu uzņēmuma procesus caurspīdīgus un visiem saprotamus.

ISO 14001 vides standarts ļauj mums būt izteikti videi draudzīgai kompānijai. Mēs rūpējamies, lai mūsu darbības rezultātā netiktu piesārņota vide, kā arī Jūsu mājoklis spīdētu un laistītos bez videi nedraudzīgu ķīmisko elementu izmantošanas.

OHSAS 18001:2007 standarts palīdz mums minimizēt visus riskus saistībā ar darba izpildi. Šis standarts rūpējas par mūsu darbinieku drošību un labklājību ilgtermiņā.

ITIL standarts ļauj mums tiešā veidā kontrolēt klientu apkalpošanas centra darbu, mērīt mūsu darbinieku efektivitāti, kā arī pareizi plānot jaunu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu.