Kontakti

Mēs vēlamies, lai mūsu klienti var viegli, ērti un vienkārši tikties ar mūsu profesionāļiem jebkurā Latvijas pilsētā.

Norēķinu rekvizīti:

SIA "Latvijas Namsaimnieks"

Kr.Valdemāra iela 37-5A, Rīga, LV-1050

Vienotais reģ. Nr. 40003261579

A/S Swedbank, bankas kods: HABALV22, Konta Nr. LV12HABA0551030900412
A/S SEB, bankas kods: UNLALV2X, Konta Nr. LV16UNLA0050016382893
A/S DNB, bankas kods: RIKOLV2X, Konta Nr. LV11RIKO0002013176319
A/S Citadele, bankas kods: PARXLV22, Konta Nr. LV39PARX0004697890002

Rīga

Kr.Valdemāra iela 37-5A, Rīga, LV-1050
Tālrunis +371 22124444
(+371) 22124444
Fakss
E-pasts namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv

Diennakts avārijas dienesta telefona numurs

(+371) 22124444

Karte